baner

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Realizacja wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45NVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO"), niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, firmowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Zasady RODO stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, firmowych przetwarzanych w firmie ARENVIT Piotr Stajuda, Andrzeja Struga 23, lok.510 95-100 Zgierz, jest Piotr Stajuda
2. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, firmowych w zakresie działania firmy Arenvit Piotr Stajuda , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z osobą upoważnioną do przetwarzania danych osobowych za pomocą email biuro@arenvit.pl
3. Administrator danych osobowych, firmowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe, firmowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Klauzula obowiązuje przez cały okres współpracy — począwszy od dnia 25-05-2018 roku

Administrator
Piotr Stajuda